Kinderopvangtoeslag aanvragen Zundert

logo 4

Onder de Gemeente Zundert vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Zundert
 • Rijsbergen
 • Wernhout
 • Klein-Zundert
 • Achtmaal

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Zundert aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Zundert gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Zundert.
 4. U een eigen energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U bent niet gedetineerd
 8. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 9. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld,zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1256
Alleenstaande ouder€1256
Echtpaar of samenwonend€1795

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1397
Alleenstaande ouder€1397
Echtpaar of samenwonend€1893

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Zundert?

Als u uw energietoeslag in Zundert wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Een huurovereenkomst.
 3. Recente energienota  of een huurcontract waaruit blijkt dat u de energiekosten betaald.
 4. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van 3 maanden.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Zundert.

De gemeente Zundert probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u terecht bij de gemeente Zundert