Kinderopvangtoeslag aanvragen Smallingerland

logo gem smallingerladnd

Onder de Gemeente Smallingerland vallen de volgende dorpen en/of steden:

Smallingerland, Oudega, Opeinde, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Rottevalle, Houtigehage, De Wilgen, Nijega, De Tike, De Veenhoop, Kortehemmen, Goëngahuizen, Smalle Ee

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen? Heb ik recht op kinderopvangtoeslag? We leggen het je graag uit! De Nederlandse overheid biedt financiële ondersteuning aan ouders die gebruikmaken van kinderopvang, bekend als kinderopvangtoeslag. In dit artikel zullen we alles bespreken wat je moet weten over deze essentiële steunmaatregel.

Inhoudsopgave

 1. Wat is kinderopvangtoeslag?
 2. Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag
 3. Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?
 4. Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag
 5. Kinderopvangtoeslag en werkloosheid
 6. Kinderopvangtoeslag en co-ouderschap
 7. Financiering opvang door gemeenten
 8. Veranderingen in kinderopvangtoeslag
 9. Kinderopvangtoeslag aanvragen
 10. Kinderopvangtoeslag wijzigen
 11. Kinderopvangtoeslag app
 12. Kindgebonden budget

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming die door de Nederlandse overheid wordt aangeboden aan ouders die gebruikmaken van kinderopvang. Dit omvat geregistreerde dagopvang, peuterspeelzalen (omgevormd tot kinderopvang sinds 2018) en buitenschoolse opvang (BSO). Het doel van de toeslag is om ouders te helpen de kosten van kinderopvang te dekken.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet jij en je eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze omvatten onder andere:

 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau.
 • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Jij werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag dat je ontvangt, hangt af van je inkomen en de kosten die je maakt voor de opvang. Als je meerdere kinderen hebt die naar de opvang gaan, kan dat gunstig zijn, want soms krijg je dan een groter deel van de opvangkosten vergoed. Je betaalt altijd een deel van de opvangkosten zelf. De overheid berekent je toeslag over de opvangkosten, maar gaat niet altijd uit van alle kosten die je maakt. Als je meer betaalt dan het maximumuurtarief voor de opvang, dan telt dit extra bedrag niet mee voor jouw toeslag.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag
Er gelden aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als je co-ouder bent of als je stopt met werken of werkloos wordt. In deze gevallen zijn er specifieke regels waar je rekening mee moet houden.

Kinderopvangtoeslag en werkloosheid
Als je stopt met werken of werkloos wordt, heeft dit invloed op je kinderopvangtoeslag. Je hebt dan nog maar een beperkte periode recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk om deze verandering in je situatie zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst om te voorkomen dat je te veel toeslag ontvangt en later moet terugbetalen.

Kinderopvangtoeslag en co-ouderschap
Ook als je co-ouder bent, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Beide ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor de dagen dat de kinderen bij hen zijn. Het is belangrijk dat je de juiste gegevens over je co-ouderschap doorgeeft aan de Belastingdienst, zodat de toeslag correct kan worden berekend.

Financiering opvang door gemeenten
Als je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar je kind wel graag naar de kinderopvang wilt brengen, of als je peuter risico loopt op een achterstand, kan de gemeente in sommige gevallen (een deel van) de kosten van de kinderopvang betalen. De gemeente maakt hierover afspraken met de aanbieders van de opvang in verschillende situaties.

Veranderingen in kinderopvangtoeslag
De regels en bedragen voor kinderopvangtoeslag kunnen elk jaar veranderen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, zodat je weet hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt verwachten en wanneer je deze kunt aanvragen of wijzigen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen met behulp van je Gemeente of via de Belastingdienst. Je hebt hiervoor je DigiD nodig om te kunnen inloggen op Mijn toeslagen. Het is belangrijk om de toeslag op tijd aan te vragen, want je kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen. De kinderopvangtoeslag berekening kan je terugvinden onder beschikkingen en in de berichtenbox.

Kinderopvangtoeslag wijzigen
Als jouw situatie verandert, bijvoorbeeld als je meer of minder gaat werken, als je inkomen verandert, of als de kosten van de kinderopvang veranderen, moet je je kinderopvangtoeslag wijzigen. Je kunt dit doen via de Belastingdienst onder Mijn toeslagen.

Kinderopvangtoeslag app
Je kunt de kinderopvangtoeslag ook beheren met de Kinderopvangtoeslag app. Met deze app kun je je toeslag bekijken en wijzigingen doorgeven, zoals andere opvanguren of een ander uurtarief, nieuwe kinderopvang, of veranderingen in je inkomen. Kinderopvangtoeslag is een essentiële steunmaatregel om ouders te helpen de kosten van kinderopvang te dekken.

Kindgebonden budget
Iedereen krijgt een budget per kind. Vanaf 12 jaar krijg je meer kindgebonden budget toeslag tot de leeftijd van 17 jaar. Als je al een andere toeslag krijgt, krijg je het kindgebonden budget automatisch. Krijg je het niet vanzelf gestort? Dan dien je het alsnog aan te vragen via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst.